בן ישי אברהם

כניסה למערכת הניהול

כאשר אנו משנים את הגישה שלנו, אנו לא רק רואים את החיים בצורה אחרת,
החיים עצמם הופכים לאחרים.
החיים משנים את צורתם בגלל שאנו עצמנו שינינו התפיסה שלנו

~ קתרין מאנספילד, סופרת, 1888-1923 ~